رونمایی از سامانه نظرسنجی در شهرداری اهواز

به گزارش روابط عمومی شرکت کامراد پژوهان پارس؛ در مراسمی با حضور، مدیرعامل شرکت کامراد، امینی شهردار اهواز، آهنجان مدیر کل ارتباطات و اموربین الملل، پژوهیده رییس سازمان فاوا و کلیه مدیران اداره ارتباطات سازمانها ،مناطق و معاونت های شهرداری اهواز از سامانه نظرسنجی شرکت کامراد رونمایی گردید.

 

 مدیر کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اهواز در تشریح سامانه افکارسنجی و نظرسنجی گفت: این محصول جامع تحت وب با نگاهی علمی به مسائل حوزه آمار، نظرسنجی، افکار سنجی و مطالعات بازار در جهت مدیریت سازمانهای بزرگ امکان طراحی پرسشنامه ،جمع آوری اطلاعات و ارزیابی های متمرکز و دقیق را برای مدیران سازمان فراهم می آورد. همچنین با برخورداری از گزارشهای متنوع موجود و امکان افزودن گزارش‌های به خواست دیده نشده در نرم افزار، ابزاری قدرتمند در دست مدیران ارشد و میانی سازمان خواهند بود.

آهن جان با اشاره به مزایای استفاده از نرم افزارهای نظرسنجی عنوان کرد:  کاهش قابل توجه زمان برگزاری و استخراج نتایج مورد نظر (نتایج در لحظه)، افزایش ضریب دقت در اجرای فرآیند نظرسنجی، حذف خطای انسانی در فاز ورود اطلاعات از کاغذ به سیستم، حذف هزینه های نظارت بر پرسشگران در نظرسنجی‌های میدانی،  امکان استخراج و گزارشات بر اساس موقعیت‌های مکانی و بهره‌گیری از (Gis)، حذف مصرف کاغذ و متعاقبا  جلوگیری از قطع درختان بیشتر و کمک به فرایند سبز،  بایگانی نتایج و استفاده مجدد از نتایج در میان‌مدت و بلندمدت.