برگزاری انتخابات انجمن داروسازان ایران شعبه اصفهان در سامانه اِل انتخاب

به گزارش روابط عمومی شرکت کامراد پژوهان پارس، این شرکت اعلام می دارد که در تاریخ نوزده اسفندماه ۱۴۰۱، با حضور در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، وظیفه برگزاری انتخابات مجمع عمومی عادی انجمن داروسازان ایران شعبه اصفهان را بر عهده داشته است.

شرکت کامراد با به کارگیری از سامانه اِل انتخاب خود، جهت برگزاری انتخابات و اخذ رای به صورت الکترونیکی ابتدا اقدام به آموزش شیوه عملکرد سامانه جهت  ثبت رای، به حضار محترم نموده و طبق روند مجمع مربوطه پس از شروع رای گیری و اخذ رای از افراد واجد شرایط، اقدام به ارائه نتایج آرای ثبت شده به حاضرین محترم و مسئولین مربوطه نموده است.

 

برای اطلاعات بیشتر به سایت زیر مراجعه نمایید:

https://elentekhab.ir