نظرسنجی از مشترکین شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان

شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان در راستای بهبود عملکرد و خدمت رسانی به مشترکین خود اقدام به برگزاری نظرسنجی با عنوان نظرسنجی از مشترکین شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان از تاریخ 1394/07/28 لغایت 1395/07/28 خواهد نمود.

این نظرسنجی با جامعه آماری 1،000،000 نفری ودر 35 بخش برگزار خواهد شد. فرم نظرسنجی شامل شاخصه های کمیت و کیفیت آب، بخش حوادث و عملکرد کنتورنویس ها خواهد بود.لازم به ذکر است که فرم نظرسنجی شامل 35 پرسش در ارتباط با شاخصه های گفته شده است.