نظرسنجی از کارکنان شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان

استفاده از سامانه نظرسنجی کامراد در شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان

در سال های اخیر نیروی انسانی جایگاه محوری در سازمان ها پیدا کرده است. این پدیده را می توان بنیادی ترین تغییر دانست که در دهه اخیر در نگرش های مدیریتی به وجود آمده است.

بدین منظور سنجش حس رضایتمندی، علاقه و دلبستگی در بین کارکنان امری ضروری و محوری برای مدیریت سازمان هاست. همچنین شناخت مسائل و مشکلات نیروی کار، مقدمه ای برای یافتن راه حل به منظور رفع این مشکلات و موانع است.

از این رو مدیران و برنامه ریزان شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان با این باور، و با هدف شناخت وضع موجود نیروهای انسانی شرکت و منظور کردن آن در تصمیم گیری ها اقدام به برگزاری نظرسنجی با عنوان نظرسنجی از کارکنان در بین پرسنل خود، در تاریخ 1394/07/28 و در 20 منطقه استان نمودند.

این فرم نظرسنجی شامل 27 پرسش و شامل شاخصه های تسهیلات، امنیت شغلی، ارزشیابی کارکنان، آموزش و منابع انسانی بود و 700 شرکت کننده از 20 منطقه اصفهان در آن شرکت نمودند.