بازدید مدیرعامل شرکت مخابرات ایران از سامانه نظرسنجی کامراد

بازدید مدیرعامل شرکت مخابرات ایران از سامانه نظرسنجی کامراد در نمایشگاه الکامپ 2017

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در نمایشگاه الکامپ 2017 تهران، از سامانه نظرسنجی کامراد و نتایج آن بازدید کرد.
مهندس رسول سراییان در این نمایشگاه از شرکت کامراد پژوهان پارس طراح نرم افزار نظر سنجی کامراد که مسئولیت اجرای نظرسنجی های برندینگ مخابرات ایران را برعهده داشت بازدید و از نتایج به دست آمده مطلع شد.
شرکت کامراد پژوهان پارس در نمایشگاه الکامپ 2017 که از تاریخ 30 تیر ماه تا 2 مرداد ماه، در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار شد، مجری نظرسنجی های برندینگ شرکت مخابرات ایران بود.