برگزاری نظرسنجی های برندینگ مخابرات ایران توسط شرکت کامراد پژوهان پارس

شرکت کامراد پژوهان پارس در نمایشگاه الکامپ 2017 نظر سنجی های برندیگ مخابرات ایران را برعهده داشت.
این شرکت در نمایشگاه الکامپ 2017 که در تاریخ 30 تیر ماه تا 2 مرداد ماه، در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار شد ، شرکت کرده بود و نظر سنجی های برندینگ مخابرات ایران را انجام داد.
شایان ذکر است که رسول سراییان مدیرعامل مخابرات ایران در نمایشگاه الکامپ2017 از سامانه و نتایج به دست آمده از نظرسنجی های برگزار شده بازدید کرد.