نظر سنجی های برندینگ مخابرات

  • برگزاری نظرسنجی های برندینگ مخابرات ایران توسط شرکت کامراد پژوهان پارس

    به گزارش روابط عمومی شرکت کامراد پژوهان پارس، این شرکت در نمایشگاه تلکام به نمایندگی شرکت مخابرات ایران جهت ایجاد بستر تمام الکترونیک نظرسنجی های برندینگ مخابرات شرکت نمود.

    این نمایشگاه به مدت چهار روز از تاریخ 24 لغایت 27 مهرماه 96 در تهران برگزار شد و شرکت کامراد به نمایندگی شرکت مخابرات ایران در آن حضور داشت و نظرسنجی های برندینگ مخابرات ایران را انجام داد.
    این نظرسنجی ها از چهار گروه مخاطب و با چهار پرسشنامه مختلف در زمینه بررسی کیفیت برگزاری نمایشگاه از غرفه داران تلکام، بررسی کیفیت برگزاری نمایشگاه توسط مخابرات ایران از نظر بازدیدکنندگان تلکام، بررسی میزان رضایت مشتریان شرکتی از خدمات اینترنتی و همچنین بررسی میزان رضایت مشتریان فردی از خدمات اینترنتی برگزار شد. طرح پیمایش کلیه این نظرسنجی ها در قالب دو گروه پرسشگر 7 و 5 نفره با همکاری سازمان ایسپای جهاد دانشگاهی اصفهان و شرکت جامعه نگر برروی بستر نرم افزاری سامانه نظرسنجی و افکارسنجی کامراد در مدت چهار روز و با بیش از 1300 پرسشنامه پرشده بصورت الکترونیک در نمایشگاه تلکام تهران انجام شد. شایان ذکر است که در طی برگزاری طرح، گزارشات توصیفی روزانه بصورت درلحظه از سامانه استخراج و زمینه را برای تعیین روند برگزاری روزهای بعدی فراهم می نمود.

    استفاده از سامانه نظرسنجی کامراد در نمایشگاه تلکام 2017 استفاده از سامانه نظرسنجی کامراد در نمایشگاه تلکام 2017

تعداد پرسش 17 | مدت زمان 10 دقیقه
نظرسنجی
آیا مایل به مشاهده فرم نمونه پرسشهای سامانه نظرسنجی کامراد می باشید.
خیر
بله